Kawałek Kodu

Jak widać na powyższym fragmencie filmu, w życiu też można dzielić te same kolory. Jeden z obiektów ma czarne tło i czerwone V, drugi czarną ramkę i zapożyczone czerwone tło. Dziś omawiana wartość zachowuje się podobnie.

Piękni i kolorowi.

Wartość currentColor pozwala na zapożyczenie wartości z właściwości color i przekazanie jej na inne właściwości, w których wartościach możemy zawrzeć kolor (np. border, background, box-shadow). Oczywiście możemy również użyć jej dla właściwości color, ale nie ma to większego sensu, bo tej wystarczy nie ustawiać, a wartość będzie odziedziczona z elementu nadrzędnego. Pokażmy o co chodzi.

<p>Tu jest jakiś tekst</p>

+

p {
 color: #f00;
 border: 1px solid currentColor;
}

W powyższym przykładzie zarówno tekst jak i ramka paragrafu będą czerwone.

Trochę inny przykład:

<p>
 Tu jest jakiś
 <em>ważny</em> tekst
</p>

+

p {
 color: #f00;
}
p em{
 border: 1px solid currentColor;
}

W tym przypadku kolor elementu EM będzie odziedziczony ze względu na działanie samego CSS. Natomiast kolor ramki będzie zapożyczony nie bezpośrednio z właściwości color elementu P, ale pośrednio. Czyli EM zapożyczy color po P, a ramka zapożyczy kolor z odziedziczonej wartości color. Jeśli ustawimy inny kolor dla elementu EM, to oczywiście currentColor przyjmie również tą wartość, więc i ramka zmieni kolor.

Nie ma znaczenia kolejność umieszczania właściwości w klasie, czyli:

p {
 color: #f00;
}

p em {
 border: 1px solid currentColor;
 color: #00f;
}

nie zadziała. Ramka i tak będzie niebieska.

Jaki to ma sens?

W tej chwili może przyszło Ci na myśl, że wobec istniejących preprocesorów CSS możemy wartość koloru ustawić w zmiennej, podstawiać w konkretnych miejscach, a po przetworzeniu uzyskamy wynikowy CSS z kolorami ustawionymi gdzie trzeba. Możemy też używać zmiennych bezpośrednio w CSS i je podstawiać. Jednak użycie currentColor ma i swoje zalety. Wystarczy bowiem stworzyć animację koloru i dodać ją do danego elementu, a wszystkie właściwości elementów zapożyczających wartość currentColor będą również animowane, bez potrzeby tworzenia odrębnych animacji. Nawet animacja w ramach jednego elementu jest prostsza, bo w klatkach animacji umieszczamy tylko wartości dla color, a inne właściwości korzystające z currentColor będą również animowane - nie musimy animować kilku właściwości.

p {
 animation: 1s kolor ease infinite;
}

p em {
 border: 1px solid currentColor;
}

@keyframes kolor {
 0% {
  color: #f00;
 }
 50% {
  color: #00f;
 }
 100% {
  color: #f00;
 }
}

Żeby nie przekoloryzować, kończę ten wpis. Wpadnij do kolejnego!